Cevizlik Girişimler

Dijital dünyada iz bırakan yeni girişimlerin, mobil uygulamaların, sosyal projelerin, sektöre farklılık getiren faydalı işlerin tanıtıldığı, girişimcilik ruhunu besleyen yazılar.